Popatrz, jak zmieniamy się dla Ciebie!

O nas

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu - mgr Anna Rychter
Wiceprezes Zarządu - Dorota Łysoń


Skład Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Danuta Jędrzejowska
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Halina Kudłacik
Sekretarz Rady Nadzorczej - Wiktoria Pikoń

Członkowie:
Komisja Produkcyjno-Handlowa:
Danuta Gibas
Ewa Migdałek
Bernadeta Waluś

Komisja Rewizyjno-Społeczno-Samorządowa:
Marta Bogacz
Stanisława Kudłacik
Bożena Warias