Popatrz, jak zmieniamy się dla Ciebie!

O Społem PSS Andrychów


Spółdzielnia „Społem” PSS w Andrychowie została założona w 1919 roku.*,tak więc rozpoczęła 96 rok swojej działalności.Jesteśmy siecią handlowo – produkcyjną z najdłuższymi tradycjami na lokalnym rynku. Prowadzimy 16 nowoczesnych sklepów oraz Zakład Piekarsko- Ciastkarski. Jako jedna z większych firm w naszym mieście - Spółdzielnia cieszy się zaufaniem swoich członków oraz tysięcy klientów. Do Spółdzielni należy 368 członków/udział członkowski wynosi 400 zł/.

*W momencie założenia przyjęto nazwę „Ludowe Stowarzyszenie Spożywcze.”
 W późniejszych latach nazwę zmieniano kilkakrotnie. Patrz „Historia”

HISTORIA - czytaj więcej